Zkoušky

Každý učitel má jiné požadavky na ukončení předmětu. Během studia jsem měl předměty, které byly zakončené esejí, písemným testem nebo ústním zkoušením. U esejí byl hlavním požadavkem rozsah, který se pohyboval od 2000 do 4000 slov.

Písemný test je stejný jako v České republice. Část otázek byla otevřená a část byla formou testových otázek. Ústní zkoušení bylo docela dlouhé a trvalo kolem 40 min.