Výběrové řízení

Výběrové řízení na fakultě FES v UPCE má dvě kola, každé kolo je složeno z několika částí. Pro registraci je nutné odeslat motivační dopis, předběžný learning agreement, jazykovou zkoušku (pokud máte) a název univerzity, kde chystáme studovat. Motivační dopis se píše v anglickém jazyce a délka by měla být kolem jedné strany A4. (1)

V prvním kole se prověřují jazykové schopnosti. Pokud máte jazykový certifikát, této zkoušce se vyhnete a dostanete 100 % bodů. Certifikát musí být uznávaný univerzitou. Seznam těchto certifikátů najdete na stránkách školy. (4)

V druhém kole se hodnotí další předpoklady pro výjezd do zahraničí – např. prospěch za předešlé studium, výběrové řízení fakultou a účast v buddy systému. (1)

Během výběrového řízení můžete získat celkem 100 bodů. Na zahraniční stáž se dostane ten student, jenž měl více bodů než ostatní.

ČástMax. počet bodů
Jazyková zkouška40
Fakultní kolo20
Prospěch z minulých let30
Buddy systém10
Celkem100

Jazyková zkouška obsahuje dvě části. První je hodnocená max. 15 body a je zaměřená na znalost jazyka. Druhá část je ústní a je hodnocena max. 25 body. Probírá se v ní motivace studenta odjet na danou zahraniční školu a řeší se problematické situace, které můžou nastat. (2)

Fakultní kolo – během výběrového řízení u dané fakulty se táží na motivaci studovat v zahraničí. Je to kratší konverzace, kde se probírají studované předměty, s kým chcete odjet a preference univerzit. (1)

Prospěch z minulých let je hodnocen podle určitého klíče. Logicky ale platí, čím lepší prospěch jsme měli, tím více bodů získáme. (1)

Buddy systém je organizovaná pomoc zahraničním studentům. Každý student univerzity se do tohoto programu může zapojit. Při výběrovém řízení může uchazeč za tuto ochotu získat až 10 bodů navíc. (3)

Zdroje:

  1. https://studenti.upce.cz/…-rizeni.html
  2. https://studenti.upce.cz/jc/erasmus.html
  3. http://buddy.upce.cz/
  4. https://studenti.upce.cz/…s/seznam.pdf